[Cho bạn] 3. Cho bạn, người đang mệt mỏi vì cãi nhau với bạn đời

Vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai. Các bạn chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ từ những quan điểm khác nhau.

Đừng cố trở thành một người đặc biệt – hãy là chính mình. Ngừng chỉ trích. Và chỉ ngồi xuống thôi.

Tất cả bắt đầu khi chúng ta nói: “Tôi…”. Mọi thứ kéo theo sau đó đều là ảo tưởng.

Mọi người đều tưởng rằng cái tôi của họ là thứ gì đó bất biến, là tâm điểm bất di bất dịch mà mọi thứ xoay quanh. Khi một người nói: “Nhìn kìa, mọi người đang chết đi, ngoại trừ tôi.”, là thực ra anh ta đã chết từ lâu rồi.

Ai ai cũng nói về hôn nhân dựa trên tình yêu, chứ không phải hôn nhân chỉ vì tình dục sao? Cuối cùng thì chẳng phải hôn nhân cũng chỉ vì tiền và cái lá đa của phụ nữ đó sao? Sao không ai nói đơn giản là anh ta yêu cái lá đa ấy?

Hãy thử nhìn vào mặt của một con chó vừa quan hệ xong. Nó chỉ nhìn vào khoảng không với đôi mắt vô hồn. Cái biểu hiện đó cũng đúng hoàn toàn với con người – lúc đầu họ thả mình cuồng loạn, và đến sau cùng thì chẳng còn gì hết.

Một người đàn ông chẳng hiểu gì cưới một người đàn bà chẳng hiểu gì, và người ta chúc tụng họ. Bây giờ thì có điều tôi không hiểu.

Gia đình là nơi cha mẹ và con cái, vợ và chồng làm cho nhau phát cáu.

Khi đứa trẻ không vâng lời, bố mẹ nó nạt: ”Mày chẳng hiểu cái gì cả!” Nhưng người bố mẹ đó thì ra sao? Chẳng phải họ cũng chẳng hiểu cái gì cả hay sao? Mọi người đang lạc trong sự ngu muội.

Ai ai cũng nói về giáo dục, nhưng chúng ta đang được giáo dục để trở thành người như thế nào? Một công dân tầm thường, chấm hết.

Còn thú vị hơn cả việc xem một con khỉ diễn trò trong sở thú, đó là quan sát những con người ấy đang tự do phóng túng.

[To you] 3. To you who are totally exhausted from fighting with your spouse

 The question isn’t who’s right. You’re simply seeing things from different points of view.

 Stop trying to be something special – and just be what you are. Hold fire. Just sit!

 It all begins when we say, “I”. Everything that follows is illusion.

 Everyone imagines that their ego is something unchangeable, some immovable center-point which everything revolves around. There once was a man who said, “Look, everyone is dying except me!” He’s been dead for a long time now.

 Everybody talks about marrying for love, but isn’t it really just marrying for sex? In the end isn’t it really only about a penis and a vagina? Why doesn’t anybody simply say that he’s fallen in love with a vagina?

 Take a look sometime at the face of a dog who’s just had sex. He just stares into space with strangely empty eyes. It’s exactly the same with people – in the beginning they work themselves up into a frenzy, and in the end there’s nothing at all.

 A man who understands nothing marries a woman who understands nothing, and everyone says, “Congratulations!” Now that’s something I cannot understand.

 Family is the place where parents and children, husband and wife simultaneously all get on each other’s nerves.

 When a child is defiant, the parents curse, “You don’t understand anything!” But what are the parents like? Isn’t it also true that they don’t understand anything either? Everyone is lost in ignorance.

 Everyone is talking about education, but what are we being educated to be? Ordinary citizens, that’s all.

 Even funnier than watching the monkeys at the zoo is observing these humans on the loose.