Tự động viên bản thân

Những lúc thấy bế tắc, hãy lùi lại một bước, quang cảnh trước mặt sẽ thay đổi. Quan sát thật kỹ, rồi sẽ tìm thấy một con đường phù hợp để đi thôi.

Thường thì những lúc ấy lại chẳng nhớ ra điều này.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.