Bảy Điều Suy Ngẫm

Khỏe, không phải là nhấc lên mạnh, mà là để xuống nhẹ.

Kính, không phải là đối với trên, mà là xử với dưới.

Ðẹp, không phải là hút người vào, mà là giữ người ở lại.

Xấu, không phải tại gương mặt, mà tại cách sống.

Khéo, không phải tạo điều to, mà là làm điều nhỏ.

Hay, không phải là ngạc nhiên, mà là sự thú vị.

Buồn, không phải do bên ngoài, mà vì ẩn bên trong.

Dalai Lama

Câu này tình cờ đọc được từ đây, lưu lại để thi thoảng tự nhắc mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.