[LOL] Kẻ địch lớn nhất của người học guitar?

Chỉ có một chữ “LƯỜI”.

Bắt gặp cái ảnh này thấy chột dạ :)) Dạo này lười quá thể, cả ngày chẳng tập được 30 phút. Bỏ vô đây cho nhớ.

Cứ thế này chắc 10 năm nữa cũng không chơi được trọn một bài chớ nói chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.