Translation is like a woman

Translation is like a woman: if she is faithful, she is not beautiful; if she is beautiful, she is not faithful.

Yevgeny Yevtushenko

“Bản dịch cũng giống như phụ nữ: nếu cô nàng chung thủy, thời không xinh đẹp; nếu cô nàng xinh đẹp, thời chẳng thủy chung.”

Thi thoảng tui lại ngồi nghĩ về già sẽ làm gì? Nghĩa là tới những năm 50-60 tuổi ấy. Trước đây nghĩ đơn giản, già rồi không làm IT nữa mình đi dịch sách :)) (ngồi một chỗ vừa được đọc sách, vừa được dịch sách, vừa có tiền =.=) nhưng gần đây phát hiện có nhiều câu AI dịch hay hơn cả mình T_T. Chỉ còn “hi vọng” là AI chưa biết pha cà phê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.